polski angielski niemiecki
środa, 19 września 2018 r. Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS)

 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego realizuje zadania związane z koordynacją rozwoju ekonomii społecznej w województwie mazowieckim. W tym obszarze realizowany jest projekt ,,Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu’’ współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 Ekonomia społeczna jest formą działalności gospodarczej i społecznej, w której istotne znaczenie mają miejsca pracy odpowiedzialne społecznie. Dobrze funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej są wizytówką samorządu lokalnego, jako instytucji dbającej o lokalne miejsca pracy, a także wspierającej podejmowanie aktywności zawodowej różnych grup defaworyzowanych, np. osób z niepełnosprawnościami lub długotrwale bezrobotnych. 

Ekonomia społeczna, zgodnie z „Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej” (KPRES), to „sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.”
Zgodnie z „Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej”, podmioty ekonomii społecznej należą do czterech głównych grup:
• przedsiębiorstw społecznych;
• podmiotów reintegracyjnych, służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej;
• podmiotów działających w sferze pożytku publicznego - organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te mogą stać się przedsiębiorstwami społecznymi, o ile podejmą działalność gospodarczą w pewnym zakresie, podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie do dystrybucji zysku;
• podmiotów sfery gospodarczej, które tworzone były w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Są to podmioty, które nie posiadają wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego. Grupę tę można podzielić na cztery podgrupy:
     - organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów
       statutowych;
     - zakłady aktywności zawodowej;
     - spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie;
     - pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym.
Zgodnie z powyższą definicją prowadzone są rejestry centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej zarejestrowanych na terenie województwa mazowieckiego.
 
Wykaz oraz krótkie informacje na temat podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych na terenie powiatu przysuskiego znajdują się es.mcps-efs.pl/powiat-przysuski
Zachęcamy do zapoznania się z profilem spółdzielni socjalnych zakładanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także śledzenia bieżących informacji na temat mazowieckiej ekonomii społecznej na stronie internetowej:  www.es.mcps-efs.pl
13-09-2018
Lista komentarzy
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się na stronie głównej aby dodać komentarz.
Szukaj w artykułach
Wrzesień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30