polski angielski niemiecki
środa, 19 września 2018 r. Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Odwołanie Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wieniawie

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Rodzice, stojąc na straży praworządności, mając na uwadze dobro wspólne, wyrażone również jako dbałość o przyszłość placówek oświatowych w Gminie, w tym Przedszkola Publicznego w Wieniawie, a zarazem w trosce o dobro dziecka, na podstawie licznych skarg Rodziców, Grona Pedagogicznego, oraz opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, podjąłem decyzję o odwołaniu Pani Jadwigi Porczyńskiej ze Stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego

Organem uprawnionym do odwołania nauczyciela ze stanowiska Dyrektora szkoły jest organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko dyrektora w szkole, tj. Wójt Gminy Wieniawa. Przepis art. 66 ustawy Prawo oświatowe określa w sposób wyczerpujący sytuacje, w których dyrektor może zostać odwołany ze stanowiska. Art. 66 ust. 1 pkt. 2 stanowi, że organ prowadzący odwołuje dyrektora ze stanowiska, bez wypowiedzenia „w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty.

W dniu 10 sierpnia 2018 r., pismem znak: OK.2011.39.2018, zwróciłem się do  kuratora oświaty o opinię w sprawie odwołania Pani Dyrektor, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Oświatowe oraz przeprowadzenie kontroli w placówce. Mazowieckie Kuratorium Oświaty, pismem DRA.1411.10.2018 z dnia 31.08.2018r. pozytywnie zaopiniowało odwołanie Pani Jadwigi Agnieszki Porczyńskiej Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 86, 26-432 Wieniawa w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Na podstawie dotychczas zgromadzonych dokumentów, będących następstwem skarg i wniosków zarówno Rodziców, jak i Grona Pedagogicznego oraz Opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, stwierdziłem, że zachodzą przesłanki do odwołania Pani Jadwigi Porczyńskiej, ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wieniawie, które to noszą znamiona szczególnie uzasadnionych, o których mowa w przywołanym powyżej przepisie. Szczegółowe uzasadnienie odwołania stanowi integralną część Zarządzenia Wójta Gminy Wieniawa z dnia 03 września b.r., nr 80.2018 w sprawie odwołania Pani Jadwigi Porczyńskiej ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wieniawie, bez wypowiedzenia.

Do czasu wyłonienie w procedurze konkursowej, nowego Dyrektora placówki, pelnienie oboeiązków Dyrektora powierzyłem Pani Bogusławie Dudek, dotychczasowemu Zastępcy Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wieniawie.

 

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Sobczak

Wójt Gminy Wieniawa
 

03-09-2018
Szukaj w artykułach
Wrzesień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30