polski angielski niemiecki
Czwartek, 16 sierpnia 2018 r. Imieniny: Joachima, Nory, Stefana
Prace nad Gminną Ewidencją Zabytków

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu sierpniu br. na terenie Gminy Wieniawa będą prowadzone prace związane z opracowaniem i uaktualnieniem „Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wieniawa”


Obowiązek taki nakładają na gminę przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z 2018 r. poz. 10.).

W zakresie w/w zadania będą wykonywane fotografie nieruchomości, które zostaną wpisane do gminnej ewidencji zabytków oraz prowadzone rozmowy i wywiady na temat obiektów zawartych w gminnym oraz wojewódzkim rejestrze zabytków, jak również obiektów proponowanych do uwzględnienia w Gminnej Ewidencji Zabytków.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy o wyrozumiałość i przychylne traktowanie osób upoważnionych do prowadzenia tych prac oraz udzielenie pomocy w zakresie udostępnienia i przekazywania informacji niezbędnych do tworzenia Gminnej Ewidencji Zabytków. Pozyskane dane i materiały posłużą wyłącznie do wykonania ww. opracowania i nie zostaną wykorzystane do innych celów. Informuję również o możliwość składania uwag i wniosków oraz możliwość zapoznania się z dokumentacją niniejszej sprawy w Urzędzie Gminy w Wieniawie, przy ul. Kochanowskiego 88, pokój nr 10, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

07-08-2018
Galeria