polski angielski niemiecki
środa, 19 września 2018 r. Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Dobry start - już wkrótce

Szanowni Państwo, juz wkrótce rusza program "Dobry Start". Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" podpisane przez Pana Ministra Mateusza Morawieckiego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 01 czerwca 2018 r. 

Powyższe rozporządzenie określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

                W  Gminie Wieniawa zadanie to będzie realizował Referat Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego ten sam, który realizuje zadanie związane z obsługą świadczenia wychowawczego „Program Rodzina 500+”.

                Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dzieci uczące się w szkole,
(przy czym szkoła
w rozumieniu przepisów w.w rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną,
z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy)
aż do ukończenia przez nie 20 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 r. ż.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczące się  w przedszkolu oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie szkolne tzw. zerówka w szkole czy w przedszkolu.

 

Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start, można składać online już od 01 lipca 2018r. za pośrednictwem strony empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Wniosek w formie papierowej można złożyć w Urzędzie od 01 sierpnia 2018r.

Formularz wniosku  będzie dostępny do pobrania w tut. Urzędzie po 15 lipca 2018r.  
na punkcie informacyjnym jak i w Referacie SR UG w Wieniawie.

Wniosek  o ustalenie prawa do świadczenia dobry start można złożyć do 30 listopada 2018r.

 

Wniosek o świadczenie Dobry Start dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej należy złożyć
w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

                Zwracam się do Państwa z prośbą i zachęcam do składania wniosków drogą elektroniczną. Usprawni to czas pracy, zmniejszy kolejki do złożenia wniosku i z pewnością przyczyni się do szybszej realizacji tego programu, co wiąże się z szybszą wypłatą świadczenia wnioskodawcy.

                Wniosek złożony w lipcu i w sierpniu 2018r. gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż
do 30 września 2018r. Złożony w kolejnych miesiącach będzie rozpatrzony w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

                W związku z powyższym, iż przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji, istotnym staje się, podanie we wniosku adresu email, który ułatwi ewentualny kontakt
w sprawie wniosku, jak również pozwoli szybko przesłać do wnioskodawcy informację o przyznaniu
i wypłacie świadczenia. Jeżeli takiego adresu zabraknie we wniosku, to informację o przyznaniu świadczenia wnioskodawca będzie mógł odebrać w Urzędzie osobiście .

                Wydanie decyzji administracyjnej wymaga odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie
w sprawach nienależnie pobranego świadczenia.

 

Wszelkie informacje na temat świadczenia dobry start można uzyskać na stronie https://www.mpips.gov.pl/DobryStart oraz  w Referacie SR UG w Wieniawie pod nr tel.  48 67 30 625 lub  48 383 37 83,

                We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące świadczenia dobry start. Mogą z nich skorzystać rodzice
i opiekunowie zainteresowani świadczeniem. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora.

Województwo mazowieckie  nr tel. 22 69 57 122

 

Z poważaniem

Edyta Wielgo
Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Urzędu Gminy w Wieniawie.

 

21-06-2018
Galeria
Szukaj w artykułach
Wrzesień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30